Wat is ABA?

 

Het ABA centrum is gespecialiseerd in Applied Behavior Analysis (ABA), letterlijk vertaald toegepaste gedragsanalyse. In de praktijk betekent dit dat de leerprincipes vanuit de wetenschappelijke gedragsanalyse worden toepast in het dagelijks leven. Bij de behandeling van kinderen worden deze principes toegepast om gedrag bij te sturen en om hen vaardigheden bij te brengen. ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme, maar ABA geeft ook grote vooruitgang bij o.a. kinderen met ADHD, ADD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen.

ABA is de overkoepelende naam voor vroegtijdige gedragstherapieën en wordt ook wel Early Intensive Behavior Therapy (EIBI) genoemd. Er zijn meerdere begeleidingsvormen die onderdeel kunnen zijn van een ABA programma, zoals Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Deze zijn ook gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA. Gebruik en inzet van deze vormen van ABA worden afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Zo heeft PRT de focus op communicatie en motivatie, DTT wordt vooral ingezet bij het aanleren van (schoolse) taken en bij het leren werken aan tafel. Bij Verbal Behavior richt men zich specifiek op het verbeteren van taal. Wanneer een kind zo ver is dat het voldoende vaardigheden heeft om verder te leren in een natuurlijke omgeving, kan NET ingezet worden, waarbij in het dagelijks leven leersituaties gecreëerd worden. Zo kan het kind de vaardigheden bestendigen en generaliseren. Growing Minds werkt men ook vanuit de ABA principes. Floorplay/Floortime heeft elementen van ABA opgenomen.

Een voorbeeld van gedragsverandering met toepassing van ABA-principes in de praktijk ziet u in het onderstaande filmpje. Hoe kunnen we mensen zo ver krijgen dat ze de trap nemen in plaats van de roltrap? Door het toepassen van de belangrijkste ABA principe;  inspelen op hun motivatie en de leerervaring leuk maken!

filmpje

ABA is plezier!

Het ABA Centrum leert uw kind vaardigheden aan door te zoeken naar en in te spelen op de motivatie van uw kind. Een kind leert sneller als het zelf gemotiveerd is om een vaardigheid te leren en als het plezier heeft om te leren. Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd van uw kind, leggen we in de behandeling meer de nadruk op PRT, Verbal Behavior of juist een van de andere vormen van ABA.  U leest daar meer over bij werkwijze.