ABA centrum

Jolanda Scherpenzeel heeft in 2005 het ABA centrum opgericht en vormgegeven. De afgelopen jaren is Jolanda gaan samenwerken met verschillende collega’s en is er een inspirerend team ontstaan! Jolanda heeft besloten om per 1 september 2017 het ABA centrum over te dragen aan haar collega Annemieke Zeylemaker. Voor een verdere toelichting, klik hier.

Het ABA centrum verleent haar diensten bij ouders thuis of op locatie van de instelling of school.

We richten ons inhoudelijk op het toepassen van ABA in de leefomgeving van het kind. Daarnaast speelt het begeleiden en coachen van het teams een belangrijke rol in onze dienstverlening. Het ABA centrum past de technische aspecten van ABA toe vanuit een liefdevolle basishouding richting het kind.

Missie

Het ABA centrum wil ieder kind met autisme de kans geven zich optimaal te ontwikkelen in zijn eigen leefomgeving.

Visie

Ouders, zorgverleners en onderwijskrachten kunnen samen werken aan het creëren van een prettige en effectieve leefomgeving voor het kind, zodat het kind zich optimaal kan ontplooien. Het ABA centrum wil een partner zijn voor alle betrokkenen in dat proces.

We geloven dat ouders van nature toegerust zijn om hun kind op te voeden en te stimuleren en waar nodig om hulp en ondersteuning kunnen vragen. Daarnaast geloven we dat professionals, zorgverleners en onderwijskrachten rondom het kind, van harte streven naar het bereiken van een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom zien wij ouders, zorgverleners en leerkrachten samen als een sterk team.

Wij willen onze missie bereiken door enerzijds de ouders van het kind te begeleiden en toe te rusten voor opvoeding en stimulering van hun kind en anderzijds professionals rondom het kind op te leiden binnen de meest effectieve methode voor ontwikkelingsstimulering. Hierin is een open en liefdevolle houding richting kind en ouders een kernwaarde, met respect voor de beperkingen van het kind en bewondering voor de mogelijkheden van het kind.