Dagopvang

Het aantal specialistische dagopvangcentra dat werkt volgens de principes van de ABA is nog gering in Nederland, maar neemt steeds verder toe. Hieronder staat beschreven bij welke instellingen en scholen het ABA centrum betrokken is bij de implementatie van ABA.

Instellingen waar het ABA centrum bij betrokken is.

De Regenboog, een zml school in Rotterdam, bieden schaduwprogramma’s aan leerlingen, onder begeleiding van het ABA centrum. Zij leiden het team van docenten op in ABA.

Het ABA centrum is betrokken bij Stichting Liberis, ABA dagopvang in Den Haag.

Verschillende organisaties hebben een of meerdere medewerkers laten opleiden tot RBT, zoals het Autismehuis in Zwolle, Odion, Youke, Zorgboerderij Zoetermeer, Trivium Lindenhof en KDC Citykids .

Aan verschillende organisatie heeft het ABA centrum casusgerichte workshops gegeven, zoals Amerpoort en Midin.

Het ABA Centrum heeft de afgelopen jaren voor uiteenlopende groepen studiedagen en workshops mogen verzorgen: voor oudergroepen, lerarenteams van regulier onderwijs, cluster 2 onderwijs, cluster 3 onderwijs, voor ABA trainers en ABA schaduws. Voor enkele cluster 3 scholen heeft het ABA centrum schaduwprogramma’s opgezet.

Het ABA centrum biedt verder ondersteuning aan ouders die een ABA dagopvang willen oprichten om hun kind een geschikte plek te bieden.