Instellingen

Het ABA centrum ondersteunt instellingen zoals een medisch kinderdagverblijf/ medisch orthopedagogisch dagverblijf, kinderdagcentra, of specialistische dagopvang. Het ABA centrum ondersteunt medewerkers bij het vormgeven van effectieve behandeling, het toepassen van ABA principes in de praktijk en het ontwikkelen van een prettige en effectieve attitude.

Werkwijze

Er wordt maatwerk geboden. Na de 1e contactname volgt altijd een oriënterend gesprek. De ABA consultant zal hierbij uitvragen welke wensen u heeft voor uw organisatie. Daarna volgt een passend professionaliseringsplan en een offerte.

Workshops

Het ABA centrum biedt kortdurende trajecten aan in de vorm van een of meerdere  workshops, gericht op specifieke cliënten of juist op de theorie van de gedragsanalyse. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het menu links op deze pagina, bij workshops.

ABA organisatiebreed

Bij een langdurig professionaliseringstraject zijn er twee mogelijkheden. U laat een medewerker door ons opleiden tot BCBA of BCaBA. Meer informatie hierover vindt u links in het menu bij supervisie BACB. De tweede mogelijkheid is dat een ABA consultant van het ABA centrum incompany gaat. De ABA consultant is dan als externe expert verbonden aan uw organisatie. De duur en frequentie van de bezoeken worden afgestemd op wat uw organisatie nodig heeft. Expliciet doel is om een zelfsturend team te ontwikkelen, dat in staat is kritisch naar het eigen handelen te kijken. De meerwaarde van het ABA centrum is dat er veel oog is voor het veranderingsproces dat individuele medewerkers of een team door maakt. We streven naar een prettige en betrouwbare werkomgeving.