Workshops

Workshops Basisprincipes ABA

In september a.s. starten we met het geven van een 4-daagse basisworkshop in ABA. De workshops worden gegeven in een kleine groep en hebben een interactief karakter. Belangrijk is dat je de mogelijkheid hebt om met een kind te werken zodat je jouw video’s kunt inbrengen.

We vinden het belangrijk om een brug te slaan van de theorie naar de praktijk en je voldoende mogelijkheid geven om jouw eigen video in te brengen en van elkaars video’s te leren.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de workshops zijn pairing (een situatie creëren waarin het kind graag met jou wil spelen, manding (het kunnen aangeven wat je graag wil) observeren met behulp van een ABC schema, m.b.v. bekrachtiging gedrag van jouw kind kunnen laten toenemen en in kleine stappen jouw kind nieuwe vaardigheden aanleren. Hierbij leer je op het juiste moment gedrag te belonen en voldoende hulp te bieden. Daarnaast het analyseren van gedrag waarbij je leert hoe je gedrag kunt veranderen m.b.v. de verschillende functies van gedrag.

Voor wie: voor beginnende trainers of ouders die graag de ABA principes willen leren en de mogelijkheid hebben om met een kind de ABA principes te oefenen in de praktijk.

Waar: Pompmolenlaan 26, Woerden

Wanneer: Zaterdag van 10.00-16.00

Data: 23 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2017

Kosten: €150,- per workshop (incl thee, koffie en hand-outs).

Meld je voor vrijdag 7 juli a.s. aan en ontvang een totale korting van €50,-
(bij aanmelding voor alle 4 de workshops).

Meer informatie of aanmelden kan via annemiekezeylemaker@abacentrum.nl

Algemene informatie

Het ABA centrum verzorgt workshops voor leerkrachtenteams, studenten, groepsleiding binnen instellingen, pedagogen en psychologen. Deze workshops zijn op maat toegesneden waarbij de wensen, kennis en praktijk van de deelnemers wordt meegenomen. De kracht van een workshop van het ABA Centrum ligt in de aandacht voor zowel kennis als vaardigheden, dus de vertaling van de theorie naar de toepassing in de praktijk. Het onderwerp van de workshop wordt afgestemd op de wensen van het team.

Workshop ABA Theorie

ABA workshopsBij een theoretische studiedag is het de kunst om één principe te kiezen en die diepgaand te bespreken. Diepgaand begrip van een principe, leidt tot betere resultaten in de praktijk. Tijdens de studiedag komt uitgebreid aan bod hoe het principe kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. We werken veel met video van de medewerkers zelf. Indien gewenst kan voorafgaand hieraan een studiedag over algemene ABA principes geboden worden. De workshop is zo vorm gegeven dat de luisteraar zelf het principe leert toe te passen en daar een juiste interventie mee weet te plegen. 

Een basisworkshop geeft deelnemers inzicht in gedrag en stelt hen in staat naderhand de patronen te herkennen van (moeilijk hanteerbaar) gedrag en geeft handvatten om gedrag te sturen.

Een verdiepingsworkshop is toegespitst op een specifiek onderwerp (bv. timing, reinforcer assessment, taalontwikkeling, functionele analyse) of op een specifiek gedragsprobleem (bv. agressie van een individuele client binnen de groep).

Workshop Casusgerichte Intervisie / Supervisie

Naast workshops waarbij de toepassing van de theorie meer centraal staat, biedt het ABA centrum ook workshops met een meer intervisieachtig karakter. De deelnemers brengen casussen in die de groep, onder begeleiding van een ABA consultant, gaat bespreken. De ABA consultant zal vooraf aangeven welke informatie er nodig is over de casus. Tijdens de bijeenkomst zelf wordt er video gekeken van de cliënten of de leerlingen, wordt het gedrag geanalyseerd,  wordt een mogelijke oorzaak besproken en zal er een begin worden gemaakt met een plan van aanpak. Deze workshop is effectiever als die wordt gevolgd door follow- up workshops.

Follow- up

Een casusgerichte intervisie is effectiever als deze gevolgd wordt door minimaal 2 follow-up workshops. In de eerste follow-up workshop wordt het plan van aanpak geëvalueerd en verder uitgewerkt. Trouble shooting en het bespreken van de behaalde resultaten zal centraal staan in de 3e workshop.

Omdat ervaring leert dat het consequent toepassen van de ABA principes in de praktijk om regelmatige feedback en mentorgerichte coaching vraagt, biedt het ABA Centrum de mogelijkheid om het team coaching on the job te geven. Hierbij wordt naar behoefte in de praktijk feedback gegeven door de ABA consultant.