Schaduwprogramma’s

Heeft uw kind extra begeleiding nodig om mee te kunnen komen in de klas of op de groep. Loopt uw kind vast op school, dan is een schaduwprogramma mogelijk een goede oplossing.
Misschien bent u niet tevreden over wat er met uw kind bereikt wordt op school of wilt u toewerken naar een andere vorm van onderwijs voor uw kind. Daarvoor kan een schaduwprogramma uitkomst bieden.

Een schaduw is een ABA trainer die opgeleid is om uw kind de juiste begeleiding te bieden in de klas. Tot leren kunnen komen in een groep vraagt andere vaardigheden van zowel uw kind als van de trainer.

Het doel van de schaduwbegeleiding is dat uw kind uiteindelijk zelfstandig kan profiteren van het geboden onderwijs.
Een schaduwprogramma wordt vaak gecombineerd met een één op één programma. Op die manier ontvangt het kind de juiste hulp in de klas en kan er tegelijkertijd één op één gewerkt worden aan vaardigheden die uw kind nog niet beheerst.