Resultaten

Effectiviteit ABA Internationaal

Er wordt al decennia lang onderzoek uitgevoerd naar de leertheorie en de toegepaste gedragsanalyse. Uit die onderzoeken blijkt dat kinderen die vroegtijdige, intensieve ABA behandeling ontvangen, substantieel meer vooruitgang boeken op het gebied van cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, schoolse prestaties, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, spelvaardigheden en adaptieve gedragingen in vergelijking met de controlegroep die een alternatieve behandeling ontving (zoals TEACCH of Son-Rise). Voor enkele recente studies verwijzen wij u hieronder naar de aanvullende literatuur.

Gerelateerde afbeelding

Effectiviteit ABA Nederland

De gezondheidsraad heeft in 2009 het kabinet geadviseerd dat vroegtijdige, intensieve gedragstherapie de meest effectieve behandeling is voor kinderen met ASS.

In Nederland is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Peters- Scheffers heeft een pilot studie en een replicatie studie gedaan naar laag intensieve ABA bij kinderen met een verstandelijke beperking. Hoewel intensieve ABA effectiever is, resulteert laag intensieve gedragstherapie ook in mooie effecten. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal en een afname van autistische kenmerken in het gedrag. Ook heeft Peters-Scheffer onderzoek gedaan naar de invloed van de kwaliteit van de trainer en naar de opbrengsten van ABA ten opzichte van de kosten. Er blijkt een significante besparing van de zorgkosten op lange termijn, indien ABA op jonge leeftijd wordt ingezet. Voor een compleet overzicht van alle studies, verwijzen wij u naar haar proefschrift; Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual disability: A center-based discrete trial approach, 2013, N. C. Peters-Scheffer.

Aanvullende literatuur

Goldstein, H. (2002). Communication intervention for children with autism; a review of treatment efficacy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 373-396.

Horner, R. H., Carr, E. G., Strain, P. S., Todd, A. W., & Reed, H. K.(2002). Problem behavior interventions for young children with autism: A research synthesis. Journal of Autism and Developmental Disorders. 32, 423-446.

Howard, J.S., Sparkman, C.R., Cohen, H.G., Green, G., Stanislaw, H. (2005). A comparison of intensive behavior analytic and eclectic treatments for young children with autism. Research in Developmental Disabilities, 26, 359–383.

Huskens, B.E.B.M., Didden, R. (2002). Behandelingsstrategieën bij kinderen en jongeren met autisme.

McConnell, S. (2002). Interventions to facilitate social interaction for young children with autism: Review of available research and recommendations for educational intervention and future research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 351-372.

Odom, S. L., Brown, W. H., Frey, T., Karasu, N., Smith-Canter, L. L., & Strain, P. S. (2003). Evidence-based practices for young children with autism: Contributions from single-subject design research. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18, 166-175.

Sallows, G., & Graupner, T.D. (2005). Intensive Behavioral Treatment for Children with Autism: four-Year outcome and Predictiors. American Journal on Mental Retardation, 110, 417-438.

Smith, T. (1999). Outcome of early intervention for children with autism. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 33-49.