Wat is ABA

Het ABA centrum is gespecialiseerd in Applied Behavior Analysis (ABA). Dit is een wetenschappelijke benadering van gedragsverandering die zich richt op het observeren en begrijpen van het gedrag van individuen, het identificeren van functionele relaties tussen gedrag en omgevingsfactoren en het systematisch toepassen van technieken om gewenst gedrag te vergroten en problematisch gedrag te verminderen

ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme, maar ABA geeft ook grote vooruitgang bij o.a. kinderen met ADHD, ADD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen. Hieronder leest u beknopt beschreven wat ABA is.

ABA is de overkoepelende naam en wordt ook wel Early Intensive Behavior Therapy (EIBI) genoemd. Er zijn meerdere begeleidingsvormen die onderdeel kunnen zijn van een ABA programma, zoals Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Deze zijn ook gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA. Gebruik en inzet van deze vormen van ABA worden afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind.

 

ABA kenmerkt zich door de volgende 7 dimensies. Een interventie die deze 7 dimensies omvat, heeft de potentie om effectief in gedragsverandering te zijn (Bear, D.M., Wolf, M.M., & Risley, T.R. (1968). Some Current Dimensions of Applied Behavior Analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91-97).

  1. Toegepast (Applied): behandelingen richten zich op vaardigheden die belangrijk zijn in de maatschappij.
  2. Gedragsmatig (Behavioral): behandelingen richten zich op meetbaar gedrag.
  3. Analytisch (Analytic): behandelingen tonen objectief aan dat de gevolgde procedures de gedragsverandering hebben veroorzaakt.
  4. Technologisch (Technological): behandelingen zijn zo helder omschreven dat iedere opgeleide therapeut ze kan uitvoeren.
  5. Conceptuele systemen (conceptual systems): behandelingen komen voort uit een specifieke en identificeerbare theoretische basis.
  6. Effectief (effective): behandelingen veroorzaken sterke, sociaal belangrijke effecten.
  7. Generaliseerbaarheid (generality): behandelingen richten zich vanaf het begin op doorwerking van gedragsverandering in nieuwe omgevingen, ook wanneer de behandeling gestopt is.

Resultaten

Effectiviteit ABA Internationaal

Er wordt al decennia lang onderzoek uitgevoerd naar de leertheorie en de toegepaste gedragsanalyse. Uit die onderzoeken blijkt dat kinderen die vroegtijdige, intensieve ABA behandeling ontvangen, substantieel meer vooruitgang boeken op het gebied van cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, schoolse prestaties, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, spelvaardigheden en adaptieve gedragingen in vergelijking met de controlegroep die een alternatieve behandeling ontving (zoals TEACCH of Son-Rise). Voor enkele recente studies verwijzen wij u hieronder naar de aanvullende literatuur.

Effectiviteit ABA Nederland

De gezondheidsraad heeft in 2009 het kabinet geadviseerd dat vroegtijdige, intensieve gedragstherapie de meest effectieve behandeling is voor kinderen met ASS.

In Nederland is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Peters- Scheffers heeft een pilot studie en een replicatie studie gedaan naar laag intensieve ABA bij kinderen met een verstandelijke beperking. Hoewel intensieve ABA effectiever is, resulteert laag intensieve gedragstherapie ook in mooie effecten. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal en een afname van autistische kenmerken in het gedrag. Ook heeft Peters-Scheffer onderzoek gedaan naar de invloed van de kwaliteit van de trainer en naar de opbrengsten van ABA ten opzichte van de kosten. Er blijkt een significante besparing van de zorgkosten op lange termijn, indien ABA op jonge leeftijd wordt ingezet. Voor een compleet overzicht van alle studies, verwijzen wij u naar haar proefschrift; Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual disability: A center-based discrete trial approach, 2013, N. C. Peters-Scheffer.

Goldstein, H. (2002). Communication intervention for children with autism; a review of treatment efficacy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 373-396.

Horner, R. H., Carr, E. G., Strain, P. S., Todd, A. W., & Reed, H. K.(2002). Problem behavior interventions for young children with autism: A research synthesis. Journal of Autism and Developmental Disorders. 32, 423-446.

Howard, J.S., Sparkman, C.R., Cohen, H.G., Green, G., Stanislaw, H. (2005). A comparison of intensive behavior analytic and eclectic treatments for young children with autism. Research in Developmental Disabilities, 26, 359–383.

Huskens, B.E.B.M., Didden, R. (2002). Behandelingsstrategieën bij kinderen en jongeren met autisme.

McConnell, S. (2002). Interventions to facilitate social interaction for young children with autism: Review of available research and recommendations for educational intervention and future research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 351-372.

Odom, S. L., Brown, W. H., Frey, T., Karasu, N., Smith-Canter, L. L., & Strain, P. S. (2003). Evidence-based practices for young children with autism: Contributions from single-subject design research. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18, 166-175.

Sallows, G., & Graupner, T.D. (2005). Intensive Behavioral Treatment for Children with Autism: four-Year outcome and Predictiors. American Journal on Mental Retardation, 110, 417-438.

Smith, T. (1999). Outcome of early intervention for children with autism. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 33-49.

Veel gestelde vragen

Vragen van ouders

Via onze aanmeldroute

Deze verschilt per regio, op het moment dat u uw kind aanmeldt, wordt u hierover geïnformeerd.

Ons kantoor zit in Woerden gevestigd. Daar vinden bijeenkomsten voor de ABAT opleiding en Workshops plaats. Met de kinderen werken wij alleen ambulant, dat kan thuis of op de groep of school, waar uw kind op dat moment zit.

Vragen van professionals

De ABAT opleiding is voor professionals of ouders die zich meer willen verdiepen in ABA. De ABA workshops bieden een goede eerste basis voor zowel professionals als ouders die beginnen zijn, dus met weinig tot geen ABA voorkennis.

Ons doel is om jou de ABA principes te leren en deze op een liefdevolle en respectvolle manier in te zetten. Hiermee kun je een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen met autisme. Na het afronden van jouw opleiding werk je onder supervisie van een BCBA of QBA. Heb je zelf de ambitie om door te leren? Overweeg dan de QASP-S of QBA registratie.

Ja we bieden zowel supervisie voor studenten die de ABAT opleiding hebben afgerond als ook voor studenten die op Bachelor of Masterniveau een QASP-S of QBA registratie nastreven.