Visie

Missie

Het ABA centrum wil ieder kind met autisme de kans geven zich optimaal te ontwikkelen!

Visie

Ouders, zorgverleners en onderwijskrachten kunnen samen werken aan het creëren van een prettige en effectieve leefomgeving voor het kind, zodat het kind zich optimaal kan ontplooien. Het ABA centrum wil een partner zijn voor alle betrokkenen in dat proces.

We geloven dat ouders van nature toegerust zijn om hun kind op te voeden en te stimuleren en waar nodig om hulp en ondersteuning kunnen vragen. Daarnaast geloven we dat professionals, zorgverleners en onderwijskrachten rondom het kind, van harte streven naar het bereiken van een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom zien wij ouders, zorgverleners en leerkrachten samen als een sterk team.

Wij willen onze missie bereiken door enerzijds de ouders van het kind te begeleiden en toe te rusten voor opvoeding en stimulering van hun kind en anderzijds professionals rondom het kind op te leiden binnen de meest effectieve methode voor ontwikkelingsstimulering. Hierin is een open en liefdevolle houding richting kind en ouders een kernwaarde, met respect voor de beperkingen van het kind en bewondering voor de mogelijkheden van het kind.