Werkwijze

We geloven in het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van gedrag en gebruiken daarom de wetenschappelijk bewezen ABA principes. We geloven ook in werken vanuit je hart. Betrokkenheid en expertise gaan samen.

"These children often show a surprising sensitivity to the personality of the teacher […]. They can be taught but only by those who give them true understanding and affection, people who show kindness towards them and yes, humor […]. The teacher’s underlying attitude influences, involuntarily and unconsciously, the mood and behavior of the child."

Hans Asperger, 1944

Intake

Op het moment dat u contact met ons opneemt, starten we met een intakegesprek. Hierin vragen we naar de voorgeschiedenis en ontwikkeling van uw kind en bespreken we wat u graag zou willen voor uw kind.
Vervolgens vindt er een observatie plaats van uw kind en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.

Begeleiding

De inhoud van de begeleiding laten wij aansluiten op de (verschillende) ontwikkelingsleeftijd(en) van het kind. We brengen dan ook altijd eerst de ontwikkeling van een kind per ontwikkelingsgebied in kaart. Hierbij maken we gebruik van de VB-MAPP (Sundberg), Essential for living (McGreevy) en/of de Vineland (Scholte e.a.) Het instrument dat we inzetten is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind.
We werken aan alle gebieden van de ontwikkeling, zoals gedrag, taal, spel, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, motoriek en werkhouding.

Rolverdeling

De ABA consultant verzorgt de intake, observeert het kind en brengt de ontwikkeling in kaart. Daarnaast verzorgt de ABA consultant ouderbegeleiding, stelt zij samen met ouders de doelen op, evalueert deze en voert indien van toepassing gesprekken met school/ de groep. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor het programma. De ABA consultant leidt de vergaderingen en biedt supervisie aan de ABA trainer(s).
De ABA trainer werkt één op één met het kind of biedt schaduwbegeleiding op school/de groep. De ABA trainer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Spel als middel

Wij zien spel als het meest geschikte leermiddel voor kinderen. De kracht van het ABA centrum is dat wij de technische aspecten van de ABA methode kunnen combineren en vertalen naar spel. Wij werken dan ook door middel van spel en plezier aan de ontwikkeling van een kind!