Scholen

Het ABA centrum ondersteunt scholen die regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs geven. Na een oriënterend gesprek over de wensen en behoeften van de school, volgt een passend professionaliseringsplan en een offerte.

Regulier onderwijs

Met de invoering van de Wet op Passend Onderwijs, krijgen reguliere scholen een zorgplicht. Het ABA centrum heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met integratietrajecten van individuele leerlingen in onder andere regulier onderwijs. Het ABA centrum biedt ondersteuning in het vormgeven van een passend integratietraject van zorgleerlingen.

Het ABA centrum ondersteunt scholen verder bij het inrichten van het onderwijs in speciale zorgklassen en auti-klassen. Het doel van deze klassen is om leerlingen op te vangen die nog onvoldoende kunnen profiteren van groepsonderwijs. Wanneer de leerling eraan toe is, begeleiden we de integratie naar de klas. Deze manier van werken biedt zorgleerlingen een omgeving met eenduidige aanpak en maakt dat zij in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.

Speciaal Basis Onderwijs en Clusterscholen

Het ABA Centrum ondersteunt leerkrachten van speciale scholen bij het toepassen van de ABA principes in de klas, door middel van studiedagen of door een langdurend traject. Er is dan expliciet aandacht voor het vinden van een haalbare en realistische afwisseling tussen individueel- en groepsonderwijs.

Studiedagen

Het ABA centrum biedt kortdurende trajecten aan in de vorm van één of meerdere studiedagen. De studiedagen zijn geschikt voor regulier-, speciaal basis- en speciaal onderwijs. Een kortdurend traject kan gericht zijn op casusbesprekingen van zorgleerlingen of juist op de theorie van de gedragsanalyse.

ABA schoolbreed

Wanneer het team de wens heeft om ABA schoolbreed toe te passen, dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u ons vraagt een intern begeleider, remedial teacher of orthopedagoog op te leiden tot BCBA of BCaBA. Denkt u hierbij aan de mogelijkheid van het inzetten van de lerarenbeurs.

De tweede mogelijkheid is dat een BCBA of BCaBA van het ABA centrum als externe expert verbonden is aan uw school. De BCBA of BCaBA zal uw school regelmatig bezoeken. De nadruk kan liggen op een professionaliseringstraject voor leerkrachten, op gerichte adviezen voor zorgleerlingen of op een combinatie van beide. Expliciet doel is om een team te ontwikkelen dat in staat is kritisch naar het eigen handelen en het geboden onderwijs te kijken. Tijdens een langdurig professionaliseringstraject is er veel oog voor het veranderingsproces dat individuele leerkrachten of een team doormaakt.