Supervisie BCBA

Wil je doorgroeien tot BCaBA of BCBA?

Het ABA centrum biedt supervisie aan studenten in opleiding tot BCaBA en BCBA. Dit doen we zowel individueel als in een klein groepje.

De Behavior Analyst Certification Board BACB is de internationale beroepsvereniging voor ABA consultants. De BACB maakt onderscheidt in een bachelor niveau en een master niveau.

Bachelor niveau- Board Certified Assistent Behavior Analyst (BCaBA)

Een BCaBA moet 1000 uur relevante werkervaring opdoen en 50 uur supervisie ontvangen van een gecertificeerd BCBA-supervisor. Een BCaBA mag ABA programma’s begeleiden onder supervisie van een BCBA.

Master niveau- Board Certified Behavior Analyst (BCBA)

Een BCBA heeft voldaan aan intensievere studie eisen dan het bachelor niveau. Een BCBA moet 1500 uur werkervaring opdoen en 75 uur supervisie ontvangen van een gecertificeerd BCBA- supervisor. Een BCBA draagt de eindverantwoordelijkheid voor ABA behandelingen.

Het ABA Centrum is bevoegd om supervisie te verlenen aan BCaBA’s en BCBA. Voor meer informatie of wil je graag de handleiding ontvangen dan kun je contact opnemen met het ABA centrum. Op de website van de BACB vindt u informatie over de kwaliteitseisen en de richtlijnen.