Jolanda Scherpenzeel

Jolanda Scherpenzeel

Ik ben Jolanda Scherpenzeel. Ik ben getrouwd met Mark en woon al bijna mijn hele leven met veel plezier in Woerden. Ik ben moeder van 2 dochters (Juul en Guusje) en een zoon (Bink). Ik heb het voorrecht om zowel thuis als in mijn werk met prachtige en inspirerende kinderen om te gaan!

Voordat ik moeder werd, probeerde ik de kinderen en ouders die ik mocht begeleiden, zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik legde de ABA principes zo duidelijk mogelijk uit en probeerde ouders en professionals te helpen in het toepassen van deze principes. Toen ik zelf moeder werd, begreep ik dat opvoeden niet zonder emotie kan. Ik kreeg zicht op hoeveel emoties er eigenlijk mee spelen in de opvoeding van een kind. Ik begreep toen ook dat het toepassen van ABA principes belangrijk is, maar dat het niet kan zonder ook naar de relatie tussen opvoeder en kind te kijken. ABA principes geven een belangrijke houvast, maar de emoties, gevoelens en gedachten van de opvoeder en het kind bepalen het resultaat.

De afgelopen jaren heb ik veel mooie mensen mogen coachen. Zowel ouders als professionals. Ook bij deze coachingstrajecten merkte ik dat het aanreiken van de ABA principes en het leren toepassen daarvan duidelijkheid geeft, maar dat er meer nodig was. Bij professionals spelen gedachten, gevoelens en emoties ook een belangrijke rol. Dit bepaalt de relatie met het kind dat zij mogen begeleiden. Het bepaalt ook de manier waarop de professional op haar beurt ouders en anderen coacht.

Kortom, ik heb me de afgelopen jaren ontwikkeld naar iemand die het mens-zijn centraal stelt en vanuit die houding de ABA principes gebruikt om ouders, kinderen en professionals te ondersteunen. Daarnaast ben ik me gaan verdiepen in de kansen die Wet Transitie Jeugdzorg en Wet Passend Onderwijs biedt aan kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstanden. Hoewel er genoeg moeilijkheden in het verschiet liggen, zie ik beide ontwikkelingen ook als kans om onze missie na te streven. Deze periode houd ik me dan ook onder andere bezig met het ontwikkelen van nieuwe onderwijs- en zorgstructuren om te zorgen dat andere mensen die kansen ook zien en met beide handen aangrijpen!

Mocht u meer willen weten over mijn opleidingen en werkervaring, dan verwijs ik u naar mijn cv.

___________________________________________________________________________

Jolanda is Board Certified Behavior Analyst (BCBA), Orthopedagoog (leerproblemen en psychosociale problemen) en Onderwijskundige. In april 2007 heeft ze de ABA opleiding aan de University of North Texas afgerond en vervolgens onder supervisie werkervaring opgedaan. In november 2009 heeft zij het examen voor de BCBA certificering behaald. Jolanda is een gecertificeerde Board Certified Behavior Analyst (BCBA) volgens de richtlijnen van de BACB.

Diploma Board Certified Behavior Analyst

Curriculum Vitae – Jolanda Scherpenzeel