Werkwijze

Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief

Wij herkennen veel van het socioschema van Martine Delfos in de omgang met de kinderen die we begeleiden. In het kort leggen wij uit wat dit socioschema inhoudt en hoe wij dit vertalen naar onze werkwijze. Voor uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar   en de boeken van Martine Delfos, met name Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief, informatie: www.mdelfos.nl. Het socioschema is een schema wat ieder mens over zichzelf maakt. Hoe men zichzelf ziet in relatie tot de wereld. Het komt tot stand via het bewustzijn van zichzelf en de ander en in interactie met de omgeving. Bij kinderen met autisme verloopt de ontwikkeling van dit schema vertraagd. Kern van de theorie van Martine Delfos is dat kinderen met autisme zowel een vertraagde (vooral rijping van zintuigen en delen van de hersenen en sociaal inzicht) als ook een versnelde (rijping van cognitieve en creatieve delen van de hersenen) ontwikkeling hebben. Het gevolg is dat een kind met autisme uiteenlopende mentale leeftijden in zich kan verenigen, ouder en jonger dan de eigen kalenderleeftijd. Zij noemt dit de Mental Age Spectrum within 1 Person (MAS1P), een regenboog aan leeftijden binnen een persoon door de dag heen over alle onderwerpen. Een kind kan bijvoorbeeld achterlopen op het gebied van taal, maar een aantal jaar voorlopen op zijn leeftijdgenootjes op het gebied van rekenen. Bij een intelligentietest zien we dit dan vaak terug in een disharmonisch profiel. Ook binnen een ontwikkelingsgebied kan een kind verschillende ontwikkelingsleeftijden in zich verenigen. Zo kan een kind met autisme moeite met samenspelen hebben (sociaal) maar perfect aanvoelen hoe zijn of haar moeder zich voelt (ook sociaal).

Het ABA centrum deelt de visie van Martine Delfos op autisme. Wij zien autisme niet als ontwikkelingsdefect, maar als ontwikkelingsachterstand en tegelijk een vooruitlopen op de eigen leeftijd. Bij een ontwikkelingsachterstand gaan we er van uit dat met de juiste stimulering deze achterstand geheel of gedeeltelijk ingelopen kan worden. De ABA methode geeft hierbij concrete handvatten om het kind te kunnen stimuleren en zich binnen zijn of haar (mentale) mogelijkheden optimaal te kunnen ontwikkelen. Omdat ABA vanuit een andere achtergrond is ontwikkeld, met een ander beeld van het kind, proberen we met Martine Delfos om de wijze van stimulering te verbeteren en het kind daardoor meer tot zijn of haar recht te laten komen en daadwerkelijk aan te sluiten bij de verschillende leeftijden van het kind.

Relatie essentieel

In de visie van het ABA centrum is een liefdevolle, respectvolle en eerlijke relatie tussen het kind en de ouder of professional van groot belang. Kinderen ontwikkelen zich in relatie tot de omgeving. Die relatie, met name tussen ouders en kind, is dan ook bepalend voor de ontwikkeling van een kind. Ouders hebben veel kennis over hun kind, zij zijn expert op het gebied van hun kind.

These children often show a surprising sensitivity to the personality of the teacher […]. They can be taught but only by those who give them true understanding and affection, people who show kindness towards them and yes, humor […]. The teacher’s underlying attitude influences, involuntarily and unconsciously, the mood and behavior of the child.

Hans Asperger, 1944

Eén op één begeleiding

Binnen het ABA centrum wordt vaak gestart met één op één begeleiding. Indien het kind voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te leren van zijn omgeving, dan wordt er stap voor stap minder intensieve begeleiding gegeven. Zo werken we toe naar een goed begeleide integratie in een groepssetting. Indien het kind al in een groepssetting functioneert, bij aanmelding, dan wordt met de betrokkenen gezocht naar de meest geschikte en vorm van begeleiding, passend bij de behoefte van het kind en bij de mogelijkheden van de organisatie.

OntwikkelingsgebiedenVB Mapp

De inhoud van de begeleiding laten wij aansluiten op de (verschillende) ontwikkelingsleeftijd(en) van het kind. We brengen dan ook altijd eerst de ontwikkeling van een kind per vaardigheidsgebied in kaart. Dit doen we o.a. met de ABLLS en de VB-Mapp. We werken aan alle gebieden van de ontwikkeling, zoals gedrag, taal, spel, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, motoriek en werkhouding.

Spel is het meest geschikte leermiddel

filmpje

ABA is plezier!

Kinderen leren door middel van spel. Kracht van het ABA centrum is dat wij de technische aspecten van de ABA methode kunnen combineren en vertalen naar spel. Wij werken dan ook door middel van spel en plezier aan de ontwikkeling van een kind.

– Play is the highest form of research –
(Albert Einstein)