Supervisie BACB

BACB

De Behavior Analyst Certification Board (BACB) is de internationale beroepsvereniging voor ABA consultants. De BACB is opgericht in 1998 en heeft inmiddels 400 professionals erkend als BCBA of BCaBA. Zij stellen kwaliteitseisen op voor de werkzaamheden van de ABA consultants. De BACB maakt onderscheidt in een bachelor niveau en een master niveau.

Bachelor niveau- Board Certified Assistent Behavior Analyst (BCaBA)

Een BCaBA moet 1000 uur relevante werkervaring opdoen en 50 uur supervisie ontvangen van een gecertificeerd BCBA-supervisor. Een BCaBA mag ABA programma’s begeleiden onder supervisie van een BCBA.

Master niveau- Board Certified Behavior Analyst (BCBA)

Een BCBA heeft voldaan aan intensievere studie eisen dan het bachelor niveau. Een BCBA moet 1500 uur werkervaring opdoen en 75 uur supervisie ontvangen van een gecertificeerd BCBA- supervisor. Een BCBA mag eindverantwoordelijkheid dragen voor ABA behandelingen.

Het ABA Centrum is bevoegd om supervisie te verlenen aan BCaBA’s en BCBA. Voor meer informatie over supervisie kunt u contact opnemen met het ABA centrum. Op de website van de BACB vindt u informatie over de kwaliteitseisen en de richtlijnen voor ABA consultants, zoals BACB Guidelines for Responsible Conduct for behavior Analysis en Autism Special Interest Group Guideline.

De volgende BCBA’s / BCaBA’s i.o. hebben supervisie ontvangen van het ABA centrum:

 Naam  Organisatie  Titel 
M.C. Spierenburg- van der Velde Privé praktijk BCBA
N. Kobussen Privé praktijk theorie en supervisie afgerond, nog geen registratie
S. Dodebier AEC, ABA Dagopvang Polliewollie BCBA
A. Zeylemaker Privé praktijk BCBA
A. Flesseman ABA Dagopvang Polliewollie BCBA
S. Eskens Driestroom, afdeling DTT BCBA
M. Morgane – Hieulle Privé praktijk BCBA traject gestart in 2013, gestopt
 Ligia Oda Prive praktijk master behaald, certificering verwacht in 2015